Arrest Hoge Raad zal vraag naar payrollwerknemers aanjagen

Arrest Hoge Raad zal vraag naar payrollwerknemers aanjagen
13-06-2017
Juristen houden rekening met meer vraag naar payrollwerknemers nu de Hoge Raad heeft bepaald dat payrollbedrijven en detacheerders feitelijk uitzendorganisaties zijn.  
Payrollbedrijven nemen het werkgeverschap van hun klanten over. Die zijn daarmee af van het doorbetalen van loon bij ziekte, ontslagkosten en de kosten van een loonadministratie. Werknemers treden in dienst bij het payrollbedrijf en worden tewerkgesteld bij hun oude baas volgens een ‘inleenovereenkomst’. Een payrollmedewerker is goedkoper dan een uitzendkracht. Dat komt door het ontbreken van werving- en selectiekosten. Uitzendbureaus belasten die kosten door. Payrollbedrijven hebben die kosten niet, omdat hun klanten zelf personeel werven.   Stefan Sagel, arbeidsrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, verwacht niet de rechter bedrijven snel op de vingers zal tikken als die misbruik willen maken van de uitzendconstructie. De Hoge Raad heeft bepaald dat een rechter onder omstandigheden op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’ toepassing van de payrollconstructie tot onaanvaardbaar kan bestempelen. Maar, zegt Sagel, ‘dat zal alleen in zeer uitzonderlijke en extreme gevallen mogelijk zijn, als de uitkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Anders zou de uitspraak van de Hoge Raad ook geen rechtszekerheid bieden.’ Goedkoper   Een nadelige bijkomstigheid van de uitzendconstructie is dat payrollers duurder worden. Willem Bouwens, hoogleraar arbeidsrecht aan de VU, zegt dat payrollbedrijven aan meer financiële verplichtingen moeten voldoen, zoals het betalen van pensioenpremie en het betalen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 'Als de Hoge Raad had beslist dat payrollers níét onder de uitzendconstructie vallen, hadden zij niet aan die verplichtingen hoeven voldoen. Nu dat wel verplicht wordt, stijgen de kosten van payrollwerknemers.' Zwemmer verwacht echter niet dat payrollbedrijven zich uit de markt concurreren. 'Het inhuren van werknemers via een payrollbedrijf blijft veel goedkoper en minder risicovol dan het aannemen van werknemers. Bovendien blijven payrollwerknemers veel goedkoper dan uitzendkrachten omdat het bedrijf de werknemer zelf aanbrengt bij het payrollbedrijf en dus geen kosten in rekening worden gebracht voor werving en selectie als wel het geval is bij uitzendorganisaties.'   Bron: FD