Arbeidsmarktdiscriminatie

Arbeidsmarktdiscriminatie
21-03-2018

Officieel mag het natuurlijk niet maar

Het zal weinigen zijn ontgaan, de ophef na de uitzending over arbeidsmarktdiscriminatie van Radar op 29 januari 2018. 78 uitzendbureaus werden gebeld en onderworpen aan een steekproef waarin werd gekeken hoe wordt omgegaan met verzoeken rondom het uitsluiten van bepaalde categoriën mensen bij de werving en selectie.

Maar liefst 47% van de bureaus gaat mee in het verzoek, 36% zegt, nee en de rest legt het bij de opdrachtgever zelf neer of heeft geen standpunt. Dat betekent dat slechts een derde van de bureaus zich aan de wet houdt. En niet alleen de bureaus handelen in strijd met de wet. Uit andere onderzoeken blijkt al geruime tijd dat ook de werkgevers zelf zich niet aan de wet houden. De meest voorkomende discriminatiegronden zijn hierbij afkomst, leeftijd en geslacht. 

Overeenkomstig Artikel 1 van de Grondwet en de bepalingen van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), is het verboden onderscheid te maken op grond van geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime of parttime) of soort contract (vast of tijdelijk). Daarnaast is het ook verboden vrouwen uit te sluiten op basis van zwangerschap (zwangerschapsdiscriminatie).

Toch zijn er uitzonderingen. Soms mag een werkgever tijdens een sollicitatieprocedure wel onderscheid maken. Wanneer een bepaalde groep binnen het bedrijf aantoonbaar ondervertegenwoordigd is, mag er bijvoorbeeld een voorkeursbeleid gevoerd worden. Of wanneer bijvoorbeeld het werk te gevaarlijk is voor werknemers jonger dan 18 jaar. Deze uitzonderingen staan omschreven op de webpagina van de Rijksoverheid. {https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/vraag-en-antwoord/mag-een-werkgever-onderscheid-maken-tussen-sollicitanten}
Het Ministerie van SZW heeft al strengere controles aangekondigd en zal later dit jaar komen met een vervolg op het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie, waarbij onder andere aandacht wordt gegeven aan het bestrijden van discriminatie in sollicitatieprocedures, bij zwangerschap en een stevige handhavende rol voor de Inspectie SZW.

Wat kunt u als werkgever doen om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen:
1. Stel een gedragscode op waaraan alle medewerkers zich moeten houden;
2. Betrek uw medewerkers actief bij het opstellen van deze gedragscode en zorg dat ze via interne voorlichting op de hoogte zijn van de inhoud en het belang ervan;
3. Er bestaan verschillende trainingen omtrent het voorkomen van discriminatie bij sollicitatieprocedures en op de werkvloer. Zoals de door het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde. Deze training geeft medewerkers meer inzicht in het selectieproces en in de organisatie komt meer ruimte voor kwaliteit en competenties.
4. Loop vacatures goed na op eventuele discriminerende eisen, zoals leeftijd of geslacht. Albert Heijn maakte vorig jaar nog de fout door expliciet te vragen naar 16- en 17-jarigen, zoals hier is te lezen.
5. Haal specifieke kenmerken waarop eventueel gediscrimineerd kan worden uit sollicitatiebrieven voordat de selectieprocedure begint. Op deze wijze kan op basis hiervan geen onderscheid worden gemaakt, en krijgt iedereen een gelijke kans.
 

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan deze online gids voor gelijke behandeling. Of neem contact op met ons team over wat wel en niet kan op het gebied van functie-eisen bij vacatures.

Bronnen:

Overheid.nl - Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over discriminatie door uitzendbureaus